"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ"

י״ד בתשרי תשפ״ד – 28/09/2023

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

התעוררות על התשובה בחדש אלול קודם יום המשפט – ספר חמדת הימים

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל מכון חמדת ימים ספר חמדת ימים – חלק גאלול – ראש השנה – עשרת ימי תשובה – יום הכיפורים – חג הסוכות – קונטרסיםכמוהר"ר בנימין הלוי ב"ר מאיר זיע"אאת הספר במהדורתו המפוארת ניתן להשיג במחיר מוזל אצל ר' פנחס ראובן ברח' הרב כהנמן פינת עזרא בב"בוכן ב"מכון חמדת ימים" רח' חידושי הרי"ם 7 ב"ב התעוררות על

קרא עוד >>

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – לקראת ראש השנה החדשה שנת ה' אלפים תשפ"ב לבריאת העולם הבאה עלינו לטובה, דבר בעתו מה טוב לקיים מה שלימד אותנו רבינו הקדוש במשנה (ברכות נד.): "נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד". וצריך ביאור מה שבחר לומר "וצועק על העתיד", ולא אמר "ומבקש על העתיד". ויש לומר שהתכוון ללמדנו בזה, כי כשנותן הודאה על העבר,

קרא עוד >>

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א – בחודש אלול צריך לעשות תשובה

בחודש אלול צריך לעשות תשובה שהיא בחינת עשיית הדין למטה ועל ידי זה אין הדין נעשה למעלה.גנזי ישראל: רש"י מפרש: "שופטים, דיינים הפוסקים את הדין", לרמז שהם מפסיקים את הדין למעלה.ביאור דברי הטור שתיקנו לתקוע בשופר כל חודש אלול זכר למה שתקעו ישראל כשעלה משה בראש חודש אלול.הקשר הפנימי בין מה שתקעו ישראל בחודש אלולכדי שלא יטעו בעבודה זרה למה שאנותוקעים לשם תשובה.

קרא עוד >>

בעבור מה נתן ה' יתברך את השבת לישראל – משולחן שלמה

עיונים ופנינים בפרשת השבוע מבית מדרשו ושיעוריו של הגאון הינוקא רבינו שלמה יהודה בארי שליט"א פרשת יתרו בעבור מה נתן ה' יתברך את השבת לישראל זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ (כ, ח). מובא בירושלמי שבת (פט"ו ה"ג) בשם רבי חייא בר אבא, שלא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה. וכן הביא בספר מטה אהרן 1 (דף לז ע"א) ממדרש חזית,

קרא עוד >>
Screen Shot 2020 08 18 at 10.40.35 PM
בית כנסת

הנצפים ביותר

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית  

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש הזה לכם ראש חדשים, יש לבאר

קרא עוד >>
קדושים תהיו - פרשת לך לך
פרשת השבוע - תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת לך לך

הבוטח בה' ישגב וַיְהִי רָעָב בָאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָם כִי כָבֵּד הָרָעָב בָאָרֶץ. (יב, י) ופי' הרמב"ן (שם) וז"ל: "ודע כי אברהם אבינו חטא

קרא עוד >>
בארה של מרים
פרשת השבוע - תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

בכח של 'בעל בחירה' הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם רְׁאוּבֵן אַל תִּשְׁפְׁכוּ דָּם הַשְׁלִּיכוּ אֹּתוֹ

קרא עוד >>
יציאת מצריים
פרשת השבוע - תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת וישב

פרשת וישב – האמנתי כי אדברוַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְבֵית אֲדֹנָיו הַמִצְרִי. (לט, ב) ופי' התרגום: "והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף והוה

קרא עוד >>

הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר – תורת הביטחון – פרשת וירא

"הכל יכול"וַתִּצְחַק שָׂרָׂה בְקִּרְבָׂהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִּי הָׂיְתָׂה לִּי עֶ דְנָׂה וַאדֹנִּי זָׂקֵן וגו'. הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר לַמּוֹעֵד אָׂשׁוּב אֵלֶיךָ כָׂעֵת חַיָׂה וּלְשָׂרָׂה בֵן. (יח, יב-יד)

קרא עוד >>

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

תפילה לכלה

תפילה לכלה ביום חופתה "אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה", "וַיּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ", "וַיִּבְרָא

להמשך קריאה »

היי צדיק ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתף אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי