כ״א באדר א׳ תשפ״ד – 29/02/2024

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

מצווה גדולה להיות בשמחה !

Getting your Trinity Audio player ready… מצווה גדולה להיות בשמחה ! רב מתנה אמר מהכא, תחת אשר עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירה, ואימא דברי תורה דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב… (ערכין יא א) מי לא רוצה להיות שמח ? הרי שמחת חיים זו משאת ליבו של כל אחד. והמפתיע מכל

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

Getting your Trinity Audio player ready… קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש

קרא עוד >>
בארה של מרים
פרשת השבוע - תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

Getting your Trinity Audio player ready… בכח של 'בעל בחירה' הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם

קרא עוד >>

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי