י״ג בניסן תשפ״ד – 21/04/2024

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – לקראת ראש השנה החדשה שנת ה' אלפים תשפ"ב לבריאת העולם הבאה עלינו לטובה, דבר בעתו מה טוב לקיים מה שלימד אותנו רבינו הקדוש במשנה (ברכות נד.): "נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד". וצריך ביאור מה שבחר לומר "וצועק על העתיד", ולא אמר "ומבקש על העתיד". ויש לומר […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי