י״ג בניסן תשפ״ד – 21/04/2024

2. כוח התפילה – הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל 

קדושים תהיו משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל ראש ישיבת פונביז', נשיא מועצת גדולי התורה כוח התפילה כוח התפילה – תפילה במחשבה יש לדעת כי אפילו תפילה שבלב מועילה לסייעתא דשמיא, ומעשה שהיה באדם שאינו שומר תורה ומצוותשהגיע מחוץ לארץ לבקר בכותל המערבי, ובבואו אל הכותל התעורר והתחיל לחשוב, הן אני אינני מאמין ואיני […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי