Search
Close this search box.
י״ג בתמוז תשפ״ד – 18/07/2024
Search
Close this search box.

תפילה לדיאטה

"אנא ה' – אתה בראת כוח רצון באדם שהוא מושפע מכוח הרצון העליון. פתח לי שערי רחמים ושערי רצון. פתח לי שערי בריאות הגוף ובריאות הנפש. עזור לי לחזק את כח הרצון. שגופי ישמע לי ולא אלך אחריו נגד רצוני.

אנא ה' – הנחה אותי בדרך אמת להחליט החלטות שאני יכול\ה לבצע. שתחזק את כוח הרצון שלי, שאבצע את מה שהחלטתי. עזור לי להיכנס לכושר, לשמור על הבריאות ולהתחזק גופנית ורוחנית.

אנא ה' – עזור לי להתגבר על יצר האכילה, שאוכל רק רק את המאכלים הנכונים. שאוכל רק את הכמות הנכונה. שאוכל רק בזמן הנכון. שלא אוכל מתוך עצבות, ולא מתוך יאוש, ולא מתוך שיעמום, שהאוכל יהיה רק לבריאות הגוף והנפש.

אנא ה' – מלך הכבוד עזור לי לכבד את עצמי שלא אתבייש ואהיה שלמ/ה עם עצמי. שאוכל להצליח בדרכי אמן ואמן.

טוב לומר את התפילה בתחילת היום.
טוב לומר אותה בכל שעה שאת/ה מרגיש/ה שאתה הולך לאכול לא נכון.
כדאי לומר אותה לפני האוכל כדי שתאכל/י נכון. שתאכל בצורה נכונה. שתאכל/י ברגיעות הנפש. שתאכל/י את המאכלים הנכונים.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי