ט״ו באייר תשפ״ד – 23/05/2024

ביאור עבודת התפילה – תורת הביטחון – פרשת תולדות

ביאור עבודת התפילהוַיֶּעְתַר יִצְחָק לַה' לְנֹכַח אִשְתוֹ כִי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶּר לוֹ ה' וַתַהַר רִבְקָה אִשְתוֹ. (כה, כא) פי' רש"י: "ויעתר – הרבה והפציר בתפלה," עכ"ל. הנה, יצחק ורבקה לא זכו לבנים, וע"כ עשו מה שיהודי עושה כשיש לו איזה צורך, ובקשו רחמים מאת אבינו שבשמים שיזכו לבנים. וידוע דברי חז"ל (שיר השירים רבה פ"ב […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי