Search
Close this search box.
י״ז בתמוז תשפ״ד – 23/07/2024
Search
Close this search box.

קמיע אמיתי מאת הרב חיים רבי שליט"א

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל הרב חיים רבי שליט"א קמיע תורני אמיתי להצלחה כלליתלסלק הדינים ולעורר הרחמים מאת מורנו הרב חיים רבי שליט"א כיצד לסלק הדינים ולעורר הרחמים על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש (נשא קמה.) "על ידי מחשבה טובה נהפך הדין לרחמים". וכן (שם ויחי רכב:) "כל מחשבה שחושב האדם עולה למעלה לפני הקדוש ברוך הוא". […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי