Search
Close this search box.
י״ז בתמוז תשפ״ד – 23/07/2024
Search
Close this search box.

תפילין פצפונים מהודרים מכוונים מעל 50 הידורים 2 זוגות רש"י + ר"ת

9,400.009,900.00

לקנות ישירות מסופר סת"ם מוסמך

תפילין פצפונים מהודרים ביותר, גלם אמריקאי מתוק, בתים פרודים, ריבוע רגל  איכותיות מאוד ועמידות עם כשרות הרב שלמה מועלם שליט"א, מכון יד רפאל.

 

תפילין פצפונים מהודרים ביותר לנוהגים לפי הקבלה

בתים פרודים מכוונים 

מי שרוצה להניח גם רש"י וגם רבינו תם צריך לקנות 2 זוגות תפילין פצפונים

מהודר מן המהודר, בהמה גסה, עור אמריקאי עבה, עמיד ואיכותי מאוד. בתים פרודים עד התפר עם פיקוח הלכתי על כל שלבי הייצור של התפילין.

בכשרות מדוקדקת של הרב שלמה מועלם שליט"א מכון יד רפאל

פרשיות שנכתבו ע"י סופר ירא שמים עם כתב הסמכה לכתיבת סת"ם.

הפרשיות עברו 2 הגהות ידניות והגהת מחשב כדי לפקח שאין פסול בפרשיות התפילין. 

להלן פירוט (חלקי ביותר) של הדגשים באיכות והידורים בתפילין: 

 • תפילין פצפונים 22 מ"מ 

 • פרשיות מהודרות נכתבו ע"י סופר מומחה
 • ,תפילין מהודרים עשויים מבהמה גסה איכותיות ומהודרות שנבחרו בקפידה. 

 • מעל 50 הידורים 

 • פרשיות שנכתבו ע"י סופר ירא שמים עם כתב הסמכה לכתיבת סת"ם. זקן וטובל במקווה לפני כתיבת הפרשיות.

 • הפרשיות עברו 2 הגהות ידניות והגהת מחשב כדי לפקח שאין פסול בפרשיות התפילין.

 • בתי התפילין מקשה ב' -מהודר לכל הדעות , בית, תיתורא ומעברתא מעור אחד. 

 • ריבוע הבית התיתורא והתפרים כשרים לכתחילה

 • החלל בין הבתים פרוד עד התיתורא. ללא דבק בין הבתים. דיוק בחריצים שממוקמים בדיוק בחריץ בין הבתים. 

 • ש' משוכה כולה ביד. חק יריכות.

 • ריבוע רגל

 • עור אמריקאי עבה ואיכותי ביותר,גלם מתוק, ללא חשש מליחה ועיבוד נוכרי צוואר שור, לא שומני (ועמיד לאורך שנים ) 

 • ללא חשש בכורות.

 • ללא חורים כלל בין הבתים. 

 • קשר היד מהודק היטב לקציצא ע"י גיד.

 • גיד עובר בין הבתים בתוך התיתורא. 

 • רצועות עור עליון איכותיות ביותר, 5 עיבודים לשמה, שחורות 2 צדדים. רוחב הרצועות 15 מ"מ. 4.5 מטר אורך הרצעות של היד, 3 מטר אורך הרצועות של הראש. 

 • צילום בדיקת מחשב של הפרשיות ואישור שאין בהם פסול מבחינת הכתב, דבקים וכד' 

 • תעודת אחריות על התפילין.

להסבר מפורט על ייצור תפילין

לחיזוק על מעלת התפילין 

תפילין שימושא רבא – התפילין שמעלתם כמו רש"י ורבינו תם ביחד 

תעודות הסמכה

אשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא, רותם נאמני 050-7506964

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי