Search
Close this search box.
י״ד בתמוז תשפ״ד – 19/07/2024
Search
Close this search box.

תפילין מהודרים מקשה א' מעל 50 הידורים מהודר מן המהודר – "קדושים תהיו"

5,100.005,450.00

לקנות ישירות מסופר סת"ם מוסמך

תפילין מהודרים ביותר, מקשה א',  גלם אמריקאי מתוק, בתים פרודים מכוונים, ריבוע רגל  איכותיות מאוד ועמידות עם כשרות הרב שלמה מועלם,

 • פרשיות מהודרות מאוד נכתבו ע"י ראש כולל הרב חג'ג' שליט"א ירא שמים עם כתב הסמכה לכתיבת סת"ם. נשוי, עם זקן וטובל במקווה לפני כתיבת הפרשיות. כתב ברמה גבוה

תפילין מהודרים

מקשה א' מהודר מן המהודר, בהמה גסה, עור אמריקאי עבה, עמיד ואיכותי מאוד. בתים פרודים עד התפר עם פיקוח הלכתי על כל שלבי הייצור של התפילין.

בכשרות מדוקדקת של הרב שלמה מועלם שליט"א מכון יד רפאל

 • פרשיות מהודרות מאוד נכתבו ע"י ראש כולל הרב חג'ג' שליט"א ירא שמים עם כתב הסמכה לכתיבת סת"ם. נשוי, עם זקן וטובל במקווה לפני כתיבת הפרשיות. כתב ברמה גבוה

הפרשיות עברו 2 הגהות ידניות והגהת מחשב כדי לפקח שאין פסול בפרשיות התפילין. 

להלן פירוט (חלקי ביותר) של הדגשים באיכות והידורים בתפילין: 

 • תפילין מהודרים עשויים מבהמה גסה איכותיות ומהודרות שנבחרו בקפידה. 

 • מעל 50 הידורים 

 • בתים מכוונים עם גידים גלויים שעוברים בין הבתים

  • פרשיות מהודרות מאוד נכתבו ע"י ראש כולל הרב חג'ג' שליט"א ירא שמים עם כתב הסמכה לכתיבת סת"ם. נשוי, עם זקן וטובל במקווה לפני כתיבת הפרשיות. כתב ברמה גבוה

 • הפרשיות עברו 2 הגהות ידניות והגהת מחשב כדי לפקח שאין פסול בפרשיות התפילין.

 • בתי התפילין מקשה א' -מהודר לכל הדעות , בית, תיתורא ומעברתא מעור אחד. 

 • ריבוע הבית התיתורא והתפרים כשרים לכתחילה

 • החלל בין הבתים פרוד עד התיתורא. ללא דבק בין הבתים. דיוק בחריצים שממוקמים בדיוק בחריץ בין הבתים. 

 • ש' משוכה כולה ביד. חק יריכות.

 • ריבוע רגל, תפילין מקשה

 • עור אמריקאי עבה ואיכותי ביותר,גלם מתוק, ללא חשש מליחה ועיבוד נוכרי צוואר שור, לא שומני (ועמיד לאורך שנים ) 

 • ללא חשש בכורות.

 • ללא חורים כלל בין הבתים. 

 • קשר היד מהודק היטב לקציצא ע"י גיד.

 • גיד עובר בין הבתים בתוך התיתורא. 

 • רצועות עור עליון איכותיות ביותר, 5 עיבודים לשמה, שחורות 2 צדדים. רוחב הרצועות 15 מ"מ. 4.5 מטר אורך הרצעות של היד, 3 מטר אורך הרצועות של הראש. 

 • צילום בדיקת מחשב של הפרשיות ואישור שאין בהם פסול מבחינת הכתב, דבקים וכד' 
 • תעודת אחריות על התפילין

להסבר מפורט על ייצור תפילין

לחיזוק על מעלת התפילין 

תפילין שימושא רבא – התפילין שמעלתם כמו רש"י ורבינו תם ביחד 

תעודות הסמכה

אשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא, רותם נאמני 050-7506964

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי