טלית

פלא יועץ: מצות ציצית היא שקולה ככל המצות (נדרים כה א) וזוהי פתח תקוה להשלמת רמ"ח איברי ושס"ה גידי נפשו רוחו ונשמתו, מאחר שאין אנחנו יכולים לקים התרי"ג מצוות, כשאנו מקימים מצות ציצית, חשוב כאלו קימנו התרי"ג מצוות. ולכן יכוון כן בפרוש, וטוב לומר קדם הנחת ציצית:יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברחמים וברצון מצות ציצית שאנחנו מקימין כאלו קימנוה בכל פרטיה ותקוניה ודקדוקיה וכאלו קימנו כל תרי"ג מצוות התלויות בה" ניתן לרכוש אצלנו טלית איכותית מצמר, טלית אקרילן, גופיה ציצית, גופיה ציצית מצר רחלים איכותי, עם סוגים שונים של קשירות, טלית עם ציצית תכלת, חולצת ציצית דריי פיט, פתילים לציצית, כיסוי לטלית ותפילין,תיק לטלית,תיק לתפילין ועוד

מציג את כל 14 התוצאות