חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״ט בסיון תשפ״ד – 25/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף 

 את/ה מכיר את זה שאתה רוצה לעשות מצווה, פלאפון כשר עדיין אין (בעזרת השם תזכה לעשות בקרוב) ואתה רוצה לראות שיעור תורה ביוטיוב, לשמח את השם יתברך, לקבל הארה לנשמה… אבל פתאום בלי שרצית, ראית מה שראית ונסחפת ובסוף במקום מצווה יצא עברה…  בדיוק בשביל זה יש את בית המדרש הגדול! לפניכם הערוצים הישירים של הרבנים היקרים שליט"א, שמתעדכנים על בסיס קבוע, כך שתוכלו להמשיך לשמוע שיעורי תורה מבלי להסתובב ביוטיוב ולפגום בעיניים חס ושלום. ובעזרת השם נלך מחיל אל חיל ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

נושאי שיעורי תורה נבחרים

הרב בן ציון אלגאזי שליט"א – סדרת שיעורים בנושא: בין אדם לחברו – צורבא מדרבנן 

צורבא מרבנן - בין אדם לחברו - הרב בן ציון אלגאזי

הרב דיאמנט שליט"א – סדרת שיעורים בחינוך הילדים  

הרב דיאמנט
הרמח"ל הקדוש 
"יוצר האדם ומנהיגו,  הוא עשהו ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה (בראשית רבה יז) "אמר להם (הקב"ה למלאכי השרת) חכמתו (של האדם) מרובה משלכם!" וכאשר יחפוץ האדם בתבונה על פי דרכו (הכוונה שילמד מה שליבו חפץ בתורה הקדושה) יניחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסה עתיק יומין. אך הנה הטוב העצום הזה בידנו ולנו היכולת לבחור, אם להתחכם, להתעלות ולדעת, או להישאר ערום מכל חכמה…" (הרמח"ל הקדוש, דרך עץ חיים בתוספת לשון להבנת העניין). 
 

הרב אלון כהן שליט"א – סדרת שיעורים בנושא טהרת המשפחה. ארמון המלוכה  

ארמון המלוכה - טהרת המשפחה לפי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל וזוגיות התשע"ח

הרב שניאור אשכנזי שליט"א – סדרת שיעורים בנושא התורה הקדושה  

לימוד תורה

הרב ישראל אברג'יל שליט"א – סדרת משכימי הבוקר – דרך חיים 

סדרת משכימי הבוקר - דרך חיים | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

הרב אורי עמוס שרקי שליט"א – מכון מאיר – סדרת שיעורים מבוא לתורה שבעל פה תשע"ח

מבוא לתורה שבעל פה תשע"ח | הרב אורי שרקי | הספריה היהודית
הרב אליהו פנחסי

הרב אליהו פנחסי

שליט"א

הרב יוסף בן פורת שליט"א – סדרת שיעורים בספר נפש החיים  

סדרת שיעורים בספר "נפש החיים"

סדרת שיעורים בספר כוח האמונה של הרב יעקב מאור שליט"א

הספר כוח האמונה של הרב יעקב מאור

הרב מיכאל לסרי שליט"א – סדרת שיעורים  מדרשת וידעת

מדרשת וידעת

הרב דניאל זר שליט"א – הדרשה חוצבת הלהבות השבועית   

הדרשה השבועית | הרב דניאל זר | תשפ"א 2020-2021

הרב שלום ארוש שליט"א – סדרת שיעורים באמונה וביטחון

הרב שלום ארוש - אמונה ושמחה

הרב יורם סרי שליט"א – סדרת שיעורים בהלכות כשרות המטבח

הלכות כשרות המטבח | הרב יורם סרי
טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

 
נאמר בזהר הקדוש פרשת אחרי מות דף סט’ עמוד א: (פירוש המתוק מדבש )

גודל זכותו של המקשיב לדברי תורה

 
כל מאן דאצית למלוי דאורייתא (כל מי שמקשיב לדברי תורה) זכאה הוא בהאי עלמא, וכאילו קביל תורה מסיני (אשרי לו בעולם הזה, ונחשב לו כאילו קיבל את התורה מסיני)” !

ודע, כי כל מי שמתייגע בלימוד וקשה לו, וטועה בלימוד והוא לא מבין כמו שצריך את הדברים, עם כל זה הקב”ה יתברך שמו שמח מאוד בתורה שהוא לומד, והתורה הקדושה מאירה בו ומקדשת את הנשמה ומרפאת אותה ומחזקת אותה ועם הזמן השם יזכה אותו שיבין ויצליח ויתעלה מעלה מעלה ויקבל כוחות גדולים להתגבר על היצר הרע, בעזרת השם יתברך. 

לפניכם שיעורי תורה מחזקים ממורינו ורבותינו השם יאריך ימיהם בטוב ובנעימים. הפיצו הלאה לזיכוי הרבים. 

מהי התורה הקדושה ומה החשיבות לשמיעת שיעורי תורה – בקישור הזה 

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי. פקודי ה' ישרים משמחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים. יראת ה' טהורה עומדת לעד משפטי ה' אמת צדקו יחדו"(תהילים י״ט ט׳-י׳)

שלשה פסוקים אלו אמרם דוד המלך עליו השלום, בשבח התורה הקדושה והזכיר למעלה מזה המאורות הגדולים שהם קיום העולם ומנהיגיו בכח עליון עליהם, ואחר שהזכיר ופירש ענין השמש וסיפר קצת פעולותיו ותועלותיו הרבות בא לומר כי עוד יש אור גדול יותר מהשמש והוא התורה הקדושה כי אם השמש הוא מעיד ומפרסם על אלהותו של הקב"ה יתברך שמו ועל יכלתו ורוממותו, הלא התורה היא מעידה על זה יותר ויותר ותועלתה ומעלתה רבה מאד יותר מתועלת ומעלת השמש, כי השמש מי שמתמיד ומרבה לשבת בחומו ישוב לו הדבר לנזק גדול עד שיתעלף כמו שמצינו ביונה הנביא (יונה ד׳ ח׳) "ותך השמש על ראש יונה ויתעלף" , אבל המתמיד בעסק התורה אינו כן אבל היא משיבת נפש. וידוע גם כי השמש נכנס במוח האדם עד שישתגע אבל התורה היא "מחכימת פתי". ועוד השמש מי שמרבה לשבת שם ידאג ויתעצב אבל התורה "פקודי ה' ישרים משמחי לב", ועוד מי שמסתכל אל עין השמש יכהו עיניו. אבל התורה "מאירת עינים", ועוד השמש אע"פ שהוא זך וטהור פעמים שיכסוהו עננים ולא יהיה מראיתו טהור, גם לפעמים יעבדוהו מן האומות ויעשו ממנו ע"ז ואז איננו טהור, ולכך המשילו דוד לחתן היוצא מחופתו ולא לחתן הנכנס לחופתו, אבל התורה טהורה לעולם ואין לטהרתה הפסק וזהו שאמר "טהורה עומדת לעד", כלומר טהרתה עומדת בעצמה לעד לא תפרד ממנה, ועוד ידוע כי השמש היא מאירה ביום ולא בלילה אבל התורה האור שלה משמש לעולם, ועוד השמש אין אורו שוה כי אם עד חצי היום מוסיף ומשם ואילך אורו מתחסר ואינו עומד בהשויה אחת אלא משתנה פעם אחר פעם אבל התורה "משפטי ה' אמת צדקו יחדו", הא למדנו מכל זה תועליות הגדולות הנמצאים בתורה יותר מן השמש, וכן תקנו לנו רז"ל בנוסח התפילה לומר "והאר עינינו בתורתך" ובמצותיך בברכה הסמוכה ליוצר המאורות כשם שסמך בכאן תורת ה' תמימה לענין השמש שהזכיר תחלה וזה לבאר כי אור התורה והמצוה גדול מאד מאור המאורות העליונות, וא"כ אין לאדם תחבולה שינצל ממחשכי הדברים הטבעיים שהם תחת השמש זולתי בקיום התורה והמצות. (רבנו בחיי כד הקמח ערך תורה)

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי