חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״ט בסיון תשפ״ד – 25/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילין מחיר ? תפילין מהודרים – איך מייצרים תפילין

תפילין מהודרים ? או תפילין מבהמה דקה? למה יש פערים כל כך גדולים במחיר התפילין ?

מבוא לנושא מצוות התפילין

מעלת התפילין היא רמה ונישאה מעל כל מצוות העשה שכן היא אחת משלושת האותות שמחברות אותנו לברוא עולם ומעידות עלינו שאנחנו יהודים ועושי רצונו. שלושת האותות הם המילה (ברית המילה), שבת קודש והתפילין. וחובה עלינו כל יום מימות החול להניח את התפילין. לתפילין יש הרבה סגולות והם משפיעות אור רוחני עצום לנשמה, התפילין הם סגולה לאריכות ימים, וזו מצווה שיכולה להכריע את הכף לכף זכות בעולם הבא. ועולה תמיה גדולה איך כשאנחנו צריכים זוג תפילין אנחנו הולכים לכל מי שאנחנו מכירים העיקר שתהיה לו כיפה על הראש וקונים ממנו תפילין בלי לבדוק את כשרותם מי פיקח עליהם ? מהם הדקדוקים בהלכות שצריך לשים עליהם דגש ? מי סופר הסתם ? האם יש לו תעודת הסמכה ? מצווה כל כך חשובה ועליונה ואנחנו אפילו לא יודעים איך לגשת אליה כבר, כבר נתקלתי באנשים בתיים שחשבו שהתפילין עשויים מעץ או מפלסטיק ! ולא ידעו את ההבדל בין תפילין מבהמה גסה או תפילין מבהמה דקה. חשוב מאוד לדעת שכמו שאנחנו מקפידים על כשרות המאכלים ומבינים שאם לא נקפיד על הכשרות, חוץ מזה שנעבור עבירות אין ספור בגלל חרקים, בגלל הפרשת חלה, איסור חדש, הפרשת תרומות ומעשרות, אכילת בשר וחלב ועד אין ספור איסורים שעוברים עליהם אם לא מקפידים על כשרות המאכלים, בנוסף לכל אנחנו מטמאים את הנשמה שלנו ומתרחקים מהקב"ה ומתרחקים מהקדושה. כך אנחנו צריכים הרבה יותר להקפיד על כשרות התפילין שכן אם התפילין לא כשרות אנחנו לא מתחילים את הא'-ב' בעבודת השם, את הבסיס לכל המצוות. לכן במאמר הזה אנחנו נשתדל לפרט על דרך ייצור הבתים, מהם ההלכות הבסיסיות שבלעדיהם בתי התפילין לא כשרים, מהם ההידורים שיש בתפילין, על מה לשים דגש ועל מה ניתן לוותר, על כתיבת הפרשיות שההלכות בהם הם רבות מאוד, מה חשוב שיהיה לסופר סתם. איזה תפילין כדאי לקנות לבר מצווה לנער? למה יש פערים כל כך גדולים במחירי התפילין ?איזה סוגי תפילין יש ? מה זה תפילין רבינו תם? תפילין שימושא רבא ? האם יש חשיבות אם אני ספרדי או אשכנזי? ומה צריך לוודא כאשר קונים תפילין.

במאמר הזה ננסה לתת מבט מקיף על ייצור התפילין, בזכות לימוד חשוב זה נוכל לדעת על מה צריך לתת את הדעת כאשר באים לקנות תפילין, וגם לשים לב אם התפילין שיש לנו כשרים (לצערנו לא תמיד ניתן לדעת) וזה גם עוזר להתחבר יותר לתפילין ולהפנים את חשיבותם וכמה השקעה והקפדה נדרשת כדי להוציא מוצר כשר ואיכותי.

פרשיות התפילין

מצוות התפילין מוזכרת בתורה 4 פעמים :

שם הפרשהמקור בתורה הקדושהטעם המצווה
פרשת "קדש לי"בספר שמות פרשת בא פרק יג' פסוקים א-י "למען תהיה תורת ה' בפינו" וזכירת יציאת מצרים – התגלות השם יתברך בעולם שליטתו בכל הבריאה ובחירתו בנו, כבניו ועמו.
פרשת "והיה כי יביאך" בספר שמות פרשת בא פרק יג' פסוקים יא-טזוזכירת יציאת מצרים – התגלות השם יתברך בעולם שליטתו בכל הבריאה ובחירתו בנו, כבניו ועמו.
פרשת "שמע"בספר דברים פרשת ואתחנן פרק ו' פסוקים ד-טחשיבות שמירת המצוות
פרשת "והיה אם שמוע" בספר דברים פרשת עקב פרק יא' פסוקים יג-כאחשיבות שמירת המצוות

ואת ארבעת הפרשיות האלו, כותבים בדיו שחור על קלף בהמה כשר ומכניסים לבתי התפילין – תפילין של ראש ב4 קלפים נפרדים כל אחד בבית בפני עצמו ולתפילין של יד ארבעת הפרשיות על קלף אחד מוכנס לבית אחד בתפילין.

הלכות היסוד בבתי התפילין

בייצור התפילין יש הלכות ודיוקים רבים ומקורן של רוב ההלכות הם "הלכה למשה מסיני" :

בדיני הלכות פרשיות התפילין

 1. לכתוב את הפרשיות בדיו
 2. לכתוב את הפרשיות על קלף

בדיני ייצור בתי התפילין

 1. לעשות תיתורא – עור בתחתית בתי התפילין המשמש כמכסה מלמטה שהפרשיות לא יפלו.
 2. לעשות מעברתא – מקום בתחתית התפילין בצמוד לתיתורא שבו הרצועות עוברות.
 3. שבתי התפילין יהיו מרובעים: א: שהקציצה/הבית (הריבוע העליון) והתיתורא יהיו מרובעים, אורך, רוחב שווים. ב: שהתפירות יהיו מרובעות. ג: יש אומרים שחלוקת הבתים בתפילין של ראש ל ד' בתים הוא גם הלכה למשה מסיני (תשובות הגאונים, הר"ן בסנהדרין, שו"ע הרמ"ע מפאנו )
 4. פרשיות התפילין שנכנסות לבתים צריכות להיות כרוכות בשיער ובקלף (רמב"ם) (יש מחלוקות אם צריך לכרוך את הפרשיות עם שיער או לכרוך את הקלף שעוטף את הפרשיות, וכיום נוהגים לעשות כ2 הדעות ) אנחנו נוהגים לכרוך את הפרשיות עם שיער עגל, כדילזכור את מעשה העגל וכדי שזה יהיה כפרה על חטא העגל.
 5. יש אומרים גם שסדר הנחת הפרשיות בבתים הוא גם הלכה למשה מסיני (ביאור הלכה)
 6. בתפילין של ראש צריך לעשות אות ש בולטת משני צידי התפילין של ראש,בצד ימין אות ש עם 3 ראשים (כמו שין רגילה) ובצד שמאל אות ש עם 4 ראשים. (להסבר על משמעות הש' לחץ כאן)
 7. לתפור את בתי התפילין בגיד – תופרים את הבתים בגיד בהמה או חיה טהורה.נוהגים היום לתפור בגיד שור מהעקב שהוא חזק מאוד.
 8. רצועות העור צריכות להיות שחורות – הלכה למשה מסיני. ויש אומרים שגם הבתים צריכים להיות שחורים הלכה למשה מסיני
 9. צריך לעשות קשר מיוחד ברצועות תפילין של יד ותפילין של ראש- הלכה למשה מסיני. וצריך לצאת אות י' בתפילין של יד ואות ד' בתפילין של ראש.

שלבי ייצור בתי התפילין – העור

עד ממש לא מזמן כל התפילין היו מיוצרים מעור בהמה דקה כגון כבש, תיש או עז. תפילין אלו בנויות מהרבה עורות דקים שמודבקים יחד. אלו תפילין מרמת חומר ירודה מאוד ועדינה שממכה אחת יכולים התפילין להתפרק ולהיפגם. יש מחלוקת מרכזית בבתים האלו, האם הדבק נחשב כחיבור או לא כי נאמר בהברייתא במנחות לד עב "ומניחן בד' בתים בעור אחד" ונפסק להלכה שלכתחילה צריך לייצר את התפילין מעור אחד ואילו כאן בתפילין מבהמה דקה התפילין עשוייות מהרבה עורות מודבקים ולכן מסיבה זו ומעוד סיבות נוספות אין היום גוף כשרות שנותן תעודת כשרות על תפילין מבהמה דקה. (לפחות אני לא מצאתי עדיין ) ולכן גם זה לא נוכן לומר על תפילין מבהמה דקה שהם מהודרות. ישנן 3 סוגי תפילין מבהמה דקה :

א. תפילין פשוטים שמודבקים מהרבה עורות דקים.

דוגמא לתפילין מבהמה דקה קדושים תהיו תפילין

ב. פשוטים מהודרים אלו תפילין שמיוצרים מבהמה דקה מקלף אחד ארוך שמקפילים אותו בדרך מיוחדת ובונים ממנו ארבע בתים לתפילין של ראש ומדביקים אותו לתיתורא, השם מהודרים שמייחסים לתפילין אלו, זה כנגד הפשוטים הרגלים. אבל אין בבתים אלו שום הידור והראיה לכך שאין גוף כשרות שנותן לכשרות לתפילין הללו.

ג. פשוטים מהודרים מעור אחד, שוב פעם משחק מילים שיווקי התפילין הללו מיוצרים אותו דבר כמו הקודמים. רק שכאן חידשו שלוקחים חור דק מאוד שמצפים את בית התפילין מבחוץ שכאילו זה מחשיב את התפילין כעשויים מעור אחד. אבל האמת שתפילין אלו כמו האחרים מיוצרים מהרבה עורות דקים מודבקים.

כיום כמעט ואף אחד לא קונה את התפילין מעור בהמה דקה למעט מי שלא מבין כלל בתפילין או שלא איכפת לו מהמצווה ואו לא מבין את חשיבותה העצומה לעולם הרוחני שלנו ולחיבור אל השם יתברך ולכן רואה מחיר תפילין 1400 שח לעומת 2600 ואומר לעצמו "עלי לא יעבדו, אני מצאתי מחיר מעולה לתפילין" שהאמת שבכל הפעמים שהמחיר זול מידי זה מעיד כאלף עדים על טיב המצר וכשרותו.

מובא בגליון החשוב 'עומק הפשט' (מס 277) שלפני כ 170 שנה חידש לראשונה הרב יעקב כהנא מראווע זצ"ל את הדרך לייצר תפילין מעור של בהמה גסה. בעקבות בגלל המצאת ה'פרעס' מצויין שם שגדולי ישראל שמחו על הפיתוח החדש מפני שהוא פותר הרבה בעיות הלכתיות שהיו מצוייות בתפילין מעור בהמה דקה.

אבל בשואה האיומה לא נשאר שריד השם יקום דמם, והידע היקר אבד.

לפני כ 100 שנה בערך, בירושלים עיר הקודש, חידש רבי נתנאל סופר תפילינסקי זצ"ל שהיה מומחה גדול בכל תחום הסת"ם, את הדרך לייצר תפילין מעור בהמה גסה . ובגלל האיכות הגבוהה, והאפשרות לייצר תפילין מעור אחד [ תפילין מעור אחד -גמ' במנחות לד עמוד ב ] עם הרבה חומרות ודיוקים שיש בהלכות התפילין המצאתו הייחודית הפכה לנחלת הכלל וכולם עברו לייצור תפילין מעור בהמה גסה.

שלבי ייצור התפיליןקדושים תהיו תפילין מהודרים
מכשיר פרעס לייצור תפילין

העורות מהם מייצרים את התפילין

כיום מייצרים את הבתים מעור של בהמה גסה כשרה, כך למדו חכמינו ז"ל מהפסוק " למען תהיה תורת השם בפיך" הכוונה מן המותר בפיך, אבל אין זה אומר שצריך לקחת עור מבהמה שחוטה דווקא אלא גם מעור של בהמה טרפה או נבלה. נוהגים להשתמש בעור צוואר של שור בוגר שהוא חזק ואיכותי יותר מעור פרה ועגלים. מכל שור אחד ניתן לייצר או ב' בתי תפילין של יד או בית אחד תפילין של ראש. איכות העור של הבהמות בארץ לא מספיק איכותי וגם יש חשש של איסור מבכור ולכן רוב העורות מיובאים מחו"ל, עדיפות למקומות קרים שם העור חזק יותר ופחות שומני. עורות איכותיים מאוד מגיעים מדרום אמריקה. להשהות עור למשך השילוח לארץ יכול לגרום לעור להתקלקל, יש ב' שיטות לשמור על העור למהלך היבוא שלו. דרך אחת זה למלוח את העורות, זו דרך זולה אבל מתעוררת כאן שאלה הלכתית שכן את עיבוד העורות לשם תפילין צריך לעשות "לשמה" כלומר לעבד את העור לשם קדושת קדושת תפילין. וכאן עובדים שאינם יהודים הם אלו שמולחים את העורות, וגוי לא יכול לכוון "לשמה". יש דעות שאומרים שאין זה נקרא תחילת העיבוד ויש דעות שכן חוששים, יש אומרים שאם שותפים את העורות ומעבדים אותם שוב זה תחילת ההמלחה לא נחשבת ואין כאן עניין שלא לשמה אבל בגלל החשיבות של העיניין יש כיום דרך חדשה לשלוח את העורות – בהקפאה, וכך העורות נשמרים בדרך וגם תחילת העיבוד נעשית בארץ בהכנסה לסיד על ידי יהודים.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי