חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״ט בסיון תשפ״ד – 25/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילה לצניעות – תפילה יקרה לבת ישראל

תפילה על הצניעות
רבונו של עולם בראת גן עדן, בראת גהינום, בראת צדיקים, בראת רשעים, יהי רצון מלפניך שיהא מורא שמים עלי כמורא בשר ודם ולא יכשלו בי בני אדם ויפסידו חלקם בגן עדן וירשו גיהנום ואפסיד אני שלא אזכה חס ושלום להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שתתקן ברחמיך כל דבר שאינו כשורה שנעשה ונתקלקל על ידִי או שנגרם בסיבתי, הפוֹך רצונך לטובה ותמחול ותסלח ותכפר לאמתך.
הצילני מעזי פנים ומעזות פנים וסייע בידי להיות כרצונך צנועה בכל דרכי, ותגדור פרצות כל עמך בית ישראל ברחמים אנא אלוקי. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי"

תפילה יקרה לבת ישראל

ריבונו של עולם מלא רחמים, מגן ומושיע לנו ולאבותינו הקדושים
אליך נפשי אשא, אליך אתחנן , כי בך בטחתי אנא אבא, אב הרחמן
רחם נא על בתך אהובתך והושיעני הדריכני להיות אשה כשרה עושה רצונך
צנועה ואמיתית עם יראת שמים טהורה, עזור לי להשקיע כוחותי בקניינים רוחנים נצחיים
להפסיק לייחס חשיבות כה רבה לחיצוני להיזהר ולהישמר לא להדר בלבושי
תן בי תבונה לא ללכת אחרי האופנה רק ללכת אחרי הנשמה הזכה והטהורה
ללכת על פי תורתך הקדושה! יודעת אני אבא, שצניעות בת ישראל חשובה לך מאוד
תן בי עוז וגבורה לעמוד בנסיונות ללא פשרות!להיות כאימותנו הקדושות אשר מסרו נפשן לקדש את שמך!
אנא למדני אבי להתלבש ולהתנהג כראוי לבת ישראל אז אזכה לכל השפע השמור אצלך לעושי רצונך
שפע אין סופי מידך המלאה, שפע של ברכה וישועה אנא אבי, נחם נפשי, אנא שמע תפילתי
תן בי הכוח לעשות רצון זה שלי, ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים גדולים
"יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי"

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי