חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״ט בסיון תשפ״ד – 25/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תפילה לזרע בר קיימא


(מספר שערי דמעה)
יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, צור העולמים צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול הנעלם מפסוק יהוה זכרנו יברך, יברך את בית אהרן, שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה, מתוקן ומקובל, וראוי לחיות ולהתקים בלי שום עון ואשמה, ותתן לי זרע אנשים ותברכני בשמך, ותברך את ביתי בזכרך, ואדע כי שלום אהלי. ותשפיע בו נפש רוח ונשמה ממחצב טהור, ותכונן כל הכנותיו כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בנוי ובחן ובחסד וברחמים, בקו הבריאות, באמץ ובתקף ובגבורה. ותרחם עלי בהעשותו, בהתרקמו אבריו. ותציגהו על בוריו בנפשו וברוחו ובנשמתו, בקרביו וביצוריו, ולא יהיה באחד מאבריו לא נזק, ולא חסרון, לא נגע ולא חלי, ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו, ויולד במזל טוב ובשעה טובה וברכה והצלחה. ויחיה חיים טובים וארוכים ולשלום, בין ברוחניות בין בגשמיות בעשר ואשר וכבוד בכלל עמך ישראל, ותברכני ואת זרעי וזרע זרעי בכל דבר המשלים דעתנו ושכלנו והשגתנו לעשות רצונך. ותברכני בברכות שמים מעל ובברכות תהום רובצת תחת ברכות שדים ורחם, אנא יהוה צבאות אלהי ישראל יושב הכרובים תהיינה אזנים קשובות לקול תחנוני, השקיפה ממעון קדשך עלי השקפה לטובה ונתת לי זרע אנשים משפע בנשמה קדושה, ויהי עוסק בתורה ומקים מצות, ומברכות פיך תברכני ויברך בית עבדך עם כל בית ישראל לעולם, שמעה תפלתי יהוה ושועת האזינה וקיים בי כוונת יצירתך את האדם בעולמך, כי לשבת אותה אתה בראתה ואתה יצרתה, ונתת לי זרע אנשים קדוש וטהור בנשמה חדשה, קדושה וטהורה מן החדר תבא. מדבק בנשמות קדושי עליונים, ואם נשמות הקדושים אשר הייתם בעולם הזה, חלו נא פני אל למלאת שאלתי לטובה, בזכותכם ובזכות אשר אני מתאוה להעמיד בן זריז וממולח בתורה והגון לנביאות, שמע קולי יהוה אלהים וקבל ברחמים וברצון את תפלתי, ואל תשיבני ריקם מלפניך ותמלא שאלתי לטובה, ואגדלנו ליראת ה' כל הימים עד עולם, הוא ובניו בקרב ישראל, אמן.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי