Search
Close this search box.
י״ג בתמוז תשפ״ד – 18/07/2024
Search
Close this search box.

סגולות להנצל מצרות – מרבי יהודה החסיד

קבלה מרבי יהודה החסיד, שכל האומר בכל יום את שלשת הפסוקים הבאים, ישר והפוך, ינצל מכל צרה, ואלה הפסוקים (ישר והפוך): 

אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה, סֶלָה תְּסוֹבְבֵנִי פַלֵּט רָנֵּי תִּצְּרֵנִי מִצַּר לִי סֵתֶר אַתָּה; בִּטְחוּ בַיהֹוָה עֲדֵי עַד כִּי בְּיָהּ יְהֹוָה צוּר עוֹלָמִים, עוֹלָמִים צוּר יְהֹוָה בְּיָהּ כִּי עַד עֲדֵי בַיהֹוָה בִּטְחוּ; יְהֹוָה עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן יְהֹוָה יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם, בַשָּׁלוֹם עַמּוֹ אֶת יְבָרֵךְ יְהֹוָה יִתֵּן לְעַמּוֹ עֹז יְהֹוָה. 

(מרן החיד"א בספר יוסף בסדר, סימן ח).

בשם רבי יהודה החסיד: סגולה להנצל מהצרה, שיקבל על עצמו שאחרי שינצל מהצרה שהוא שרוי בה, בע"ה, יאמר נשמת כל חי כולו, בתודה וקול זמרה בפני עשרה אנשים, וזוהי סגולה בדוקה ומנוסה (סגולות ישראל, מערכת צ, או כ)

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי