חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
ח׳ בסיון תשפ״ד – 13/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

יסודות בעבודת ה' – פסח ג' – קרבן פסח

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' פסח – ג' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ד משכו וקחו לכם לקיחת ושחיטת קרבן פסח כתוב בתורה  הק'  בפרשת  בא (שמות יב, א-ג) 'ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר. החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר, בעשור לחדש

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פסח ב' – אכילת מצה

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' – פסח – ב' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ג מהות חג הפסח חג הפסח – חיזוק הקשר ביננו ובין השי"ת אמרו חכמינו ז"ל: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים." וידוע מספרי הקודש, כי כל האורות והשפעות שהיו בימים ההם, מתעוררים מחדש בזמן הזה מדי

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית   כט:). "משנכנס אדר מרבין בשמחה". מדברי הגמרא  נראה,  כי  ענין השמחה שייך לכל חודש אדר, וכן נראה מלשון הכתוב (אסתר ט, כב:) "והחודש  אשר  נהפך  להם  מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב." וראוי להתבונן מה העבודה הזאת, ובפרט  כעת  כאשר 

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש הזה לכם ראש חדשים, יש לבאר מהותו של החודש שבת זו אשר אנו מתכוננים אליה, היא גמר ההכנה לחודש ניסן, לאחר שכבר  עברו  עלינו  ג'  מהפרשיות שתיקנו חז"ל, שכל סודם וענינם הם הכנה לחודש ניסן, ושבת זו היא גמר הכנה זו, וכבר קוראים

קרא עוד >>
סיפור יציאת מצרים - קדשים תהיו

יסודות בעבודת ה' – פסח א' – גודל מעלת "סיפור יציאת מצרים"

קדושים תהיו משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" פתיחה סיפור יציאת מצרים – בחג הפסח הבא לקראתנו לשלום ישנם כמה וכמה מצוות גדולות ונעלות. ונקרא החג בתורה "חג המצות" שמעקרי המצוות בחג הן מצות "אכילת מצה" ומצות "השבתת חמץ," והנה השי"ת הטביע בכלל ישראל תשוקה מיוחדת באש שלהבת קודש להכנת מצוות אלו. כנראה בעליל שכלל ישראל נוהגים

קרא עוד >>
קדושים תהיו - פרשת לך לך

הבוטח בה' – תורת הביטחון – פרשת לך לך

הבוטח בה' ישגב וַיְהִי רָעָב בָאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָם כִי כָבֵּד הָרָעָב בָאָרֶץ. (יב, י) ופי' הרמב"ן (שם) וז"ל: "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה,

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת ויגש – אין עוד מלבדו

אין עוד מלבדו וַנֹּאמֶר אֶל אֲדֹּנִי יֶשׁ לָנוּ אָב זָקֵן וְיֶלֶד זְקֻנִים קָטָן וְאָחִיו מֵת וַיִוָּתֵר הוּא לְבַדּוֹ לְאִמּוֹ וְאָבִיו אֲהֵבוֹ. (מד, כ) הנה מצינו לשון זה "ויותר הוא לבדו," בב' מקומות. נאמר הכא על בנימין. וגם נאמר על יעקב אבינו (לב, כה:) "ויותר יעקב לבדו." וכבר עמד על זה הבעל הטורים ועיי"ש במש"כ לבאר הענין. אולם נראה שיש לבאר ענין זה באופן

קרא עוד >>
בית כנסת

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי