חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
ח׳ בסיון תשפ״ד – 13/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

התעוררות על התשובה בחדש אלול קודם יום המשפט – ספר חמדת הימים

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל מכון חמדת ימים ספר חמדת ימים – חלק גאלול – ראש השנה – עשרת ימי תשובה – יום הכיפורים – חג הסוכות – קונטרסיםכמוהר"ר בנימין הלוי ב"ר מאיר זיע"אאת הספר במהדורתו המפוארת ניתן להשיג במחיר מוזל אצל ר' פנחס ראובן ברח' הרב כהנמן פינת עזרא בב"בוכן ב"מכון חמדת ימים" רח' חידושי הרי"ם 7 ב"ב התעוררות על

קרא עוד >>

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א

תקיעת שופר בראש השנה להמתיק הדין – לקראת ראש השנה החדשה שנת ה' אלפים תשפ"ב לבריאת העולם הבאה עלינו לטובה, דבר בעתו מה טוב לקיים מה שלימד אותנו רבינו הקדוש במשנה (ברכות נד.): "נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד". וצריך ביאור מה שבחר לומר "וצועק על העתיד", ולא אמר "ומבקש על העתיד". ויש לומר שהתכוון ללמדנו בזה, כי כשנותן הודאה על העבר,

קרא עוד >>

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א – בחודש אלול צריך לעשות תשובה

בחודש אלול צריך לעשות תשובה שהיא בחינת עשיית הדין למטה ועל ידי זה אין הדין נעשה למעלה.גנזי ישראל: רש"י מפרש: "שופטים, דיינים הפוסקים את הדין", לרמז שהם מפסיקים את הדין למעלה.ביאור דברי הטור שתיקנו לתקוע בשופר כל חודש אלול זכר למה שתקעו ישראל כשעלה משה בראש חודש אלול.הקשר הפנימי בין מה שתקעו ישראל בחודש אלולכדי שלא יטעו בעבודה זרה למה שאנותוקעים לשם תשובה.

קרא עוד >>
בית כנסת

הנצפים ביותר

בארה של מרים
תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

בכח של 'בעל בחירה' הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם רְׁאוּבֵן אַל תִּשְׁפְׁכוּ דָּם הַשְׁלִּיכוּ אֹּתוֹ

קרא עוד >>
יציאת מצריים
תורת הביטחון
קדושים תהיו

תורת הביטחון – פרשת וישב

פרשת וישב – האמנתי כי אדברוַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְבֵית אֲדֹנָיו הַמִצְרִי. (לט, ב) ופי' התרגום: "והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף והוה

קרא עוד >>

הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר – תורת הביטחון – פרשת וירא

"הכל יכול"וַתִּצְחַק שָׂרָׂה בְקִּרְבָׂהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִּי הָׂיְתָׂה לִּי עֶ דְנָׂה וַאדֹנִּי זָׂקֵן וגו'. הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר לַמּוֹעֵד אָׂשׁוּב אֵלֶיךָ כָׂעֵת חַיָׂה וּלְשָׂרָׂה בֵן. (יח, יב-יד)

קרא עוד >>

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי