חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״א בתמוז תשפ״ד – 16/07/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

(ע"פ הספר "משבצות זהב לבושה")
לכבוד הקב"ה בלבד, לקדש שם שמים ברבים
הכל להקמת שכינתא מעפרא

כשאת קמה בבוקר ממטתך,
שימי מול עיניך את צניעותך.
גרבי גרבים (והכשר ביותר גרביונים)
בעודך במיטתך,
לבל יכשלו בך בני ביתך.

גרבי גרבים לפחות ארבעים דנייר,
והמהודר שבעים דנייר.
שכך כתבו לנו גדולי הפוסקים
מהדורות העבר.
וגם את ברכייך יכסו,
ומהבוקר עד הלילה לא יסורו.

הקפידי בנטילת ידים וברכות בקול,
ובעניית אמן כי כך רוצה הא-ל.
כשאת את הכלים שוטפת,
ואת הכביסה תולה.
שימי ליבך שזרועותיך בל תתגלנה,

ובמשך היום:
בין כותלי הבית יהיה משכנך,
כי כך כותב בתהילים דוד המלך.
"כל כבודה בת מלך פנימה".
תפילותיך יהיו בכוונה.

ועל בניך ובנותיך התפללי תחילה.
שיהיו כאבותינו ואימותינו הקדושים,
שקידשו שם שמים ברבים.
מעשי חסד יהיה זמנך הפנוי,
בשמחה רבה למדי זאת גם לילדיך
בלי גבול.
צניעותך לדור ההמשך,
זהו תפקידך.

והיי דוגמא לבני ביתך:
את חלוקך השאירי רק לביתך,
ואל תצאי בו לחדר מדרגות,
וכמובן שלא לרחובות.
קולך לא ישמע ברחובות,
לא בצילצולי פלאפונים,
ולא בצעקות.

כיסוי ראשך יהיה צנוע,
גם בביתך מראשך אל ינוע.
ובמקום הפאה תבוא המטפחת,
ובביתך תשרור השלוה והנחת.

הקפידי שפיך יוציא רק דברים
שבקדושה,
ואוזניך ישמעו רק דברי תורה.
ידיך יושיטו יד לעזרה,
ורגליך יהיו ממהרות לדבר מצווה.

חולצתך תהיה אטומה ומכסה,
וחצאיתך תהיה רחבה וארוכה דיה.
ובל תרומם בכל מצב ותנועה.
את חולצתך כפתרי עד הצוואר,
כי כך קבלנו מדורות העבר.

נעליך יהיו שקטות וצנועות,
לבל ישמעו ברחובות.
את נעלי הספורט,
השאירי לאומות אחרות.
ואת בגדי הטריקו וליקרה שלך,
הוציאי מביתך וה' יברכך.

כשאת מתאפרת,
עליך לחשוב פעמיים,
לבל יהיה ניכר לעין.
עיניך בל תהינה זוהרות,
שבכך אינך דומה לאימותינו הקדושות.

בביתך עינדי את תכשיטיך,
לבל יזדקרו לכל רואיך.
שלא ניתנו תכשיטים לאישה
אלא שתהיה מתקשטת בהם בתוך ביתה
(מדרש תנחומא וישלח ה')

הבושם שריחו נודף,
לא יהי מנת חלקך.
(שנתינת בושם היתה אחד הגורמים לחורבן בית המקדש)

קריאתך תהיה בספרים קדושים,
אפילו לא בעיתונים חרדיים.
לבל יהיה זמנך מבוזבז בהבלים.

מקום עבודתך יהיה בין הנשים,
ולא בין אנשים כי כך היא דעת הרבנים.
וכשאת הולכת לים או לבריכה,
את חלוקך אל תשכחי ללבוש בשמחה.
וכשאת הולכת בגד לקנות,
חישבי על השכינה שבגלות מתיסרת.

אל תקני בגד צר וקצר,
שקוף או הדוק השייך לעם זר.
כי אם תאריכי את חצאיתך,
ברכות יחולו על ראשך.
ושרווליך יכסו את מרפקייך,
גם כשאת מרימה את זרועותייך.
ואם את חפצה,
שבניך יגדלו בתורה:
התלבשי כשרה רבקה רחל ולאה!

אנא! פתחי ליבך,
והתחילי להתקרב לבוראך.
התחילי בפעולות קטנות,
שאחרי הפעולות נמשכות הלבבות.
ואם בדרך זו את הולכת,
את הגאולה את מקרבת.

שלוה וברכה תמלא כל חלקה טובה,
ולבית המקדש נצעד יחדיו במהרה אמן!
ובסיום קריאתך בי
ותעייני בי לעיתים קרובות,
ותתקרבי בצניעותך לבוראך,
וה' יהיה בעוזרך.
בהצלחה!

הפיצי איגרת זאת ברבים,
ושכרך יהיה לאלפים.
נכתב ע"י בנות ישראל הקדושות,
שאת הגאולה לקרב חפצות.

(ע"פ הספר "משבצות זהב לבושה")

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי