"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ" גרסת בטא

ד׳ בסיון תשפ״ג – 24/05/2023

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

יסודות בעבודת ה' – שביעי של פסח

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' – שביעי של פסח משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ו שביעי של פסח 'ותעש לך שם כהיום הזה' – מדי שנה בשנה בזמן הזה הנביא נחמיה אומר (ט, ט-יא) 'ותרא את עני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף… ותעש לך שם כהיום הזה, והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך הים

קרא עוד >>
4 כוסות בפסח קדושים תהיו

יסודות בעבודת ה' – פסח ד – הסיבה וארבע כוסות

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' פסח – ד' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ליל הסדר – ליל החירות ליל הסדר– סדר על כל השנה העבודה שכלל ישראל עושים בליל פסח, נקרא ליל הסדר, צדיקים אמרו רמז במה שנקרא כן, כי בזה עושים סדר לכל  השנה  כולה,  שכפי  מה  שאדם מתנהג בליל זה, ולפי מדריגתו בליל זה, כן תהיה

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פסח ג' – קרבן פסח

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' פסח – ג' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ד משכו וקחו לכם לקיחת ושחיטת קרבן פסח כתוב בתורה  הק'  בפרשת  בא (שמות יב, א-ג) 'ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר. החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר, בעשור לחדש

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פסח ב' – אכילת מצה

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' – פסח – ב' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ג מהות חג הפסח חג הפסח – חיזוק הקשר ביננו ובין השי"ת אמרו חכמינו ז"ל: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים." וידוע מספרי הקודש, כי כל האורות והשפעות שהיו בימים ההם, מתעוררים מחדש בזמן הזה מדי

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית   כט:). "משנכנס אדר מרבין בשמחה". מדברי הגמרא  נראה,  כי  ענין השמחה שייך לכל חודש אדר, וכן נראה מלשון הכתוב (אסתר ט, כב:) "והחודש  אשר  נהפך  להם  מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב." וראוי להתבונן מה העבודה הזאת, ובפרט  כעת  כאשר 

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש הזה לכם ראש חדשים, יש לבאר מהותו של החודש שבת זו אשר אנו מתכוננים אליה, היא גמר ההכנה לחודש ניסן, לאחר שכבר  עברו  עלינו  ג'  מהפרשיות שתיקנו חז"ל, שכל סודם וענינם הם הכנה לחודש ניסן, ושבת זו היא גמר הכנה זו, וכבר קוראים

קרא עוד >>
egypt 1886350 1280

יסודות בעבודת ה' – פסח א' – גודל מעלת "סיפור יציאת מצרים"

משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" פתיחה סיפור יציאת מצרים – בחג הפסח הבא לקראתנו לשלום ישנם כמה וכמה מצוות גדולות ונעלות. ונקרא החג בתורה "חג המצות" שמעקרי המצוות בחג הן מצות "אכילת מצה" ומצות "השבתת חמץ," והנה השי"ת הטביע בכלל ישראל תשוקה מיוחדת באש שלהבת קודש להכנת מצוות אלו. כנראה בעליל שכלל ישראל נוהגים להתעסק באפיית

קרא עוד >>
Screen Shot 2020 08 18 at 10.40.35 PM
כנסת

הנצפים ביותר

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית  

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש הזה לכם ראש חדשים, יש לבאר

קרא עוד >>
קדושים תהיו - פרשת לך לך
פרשת השבוע - תורת הביטחון
אורי עמרן

תורת הביטחון – פרשת לך לך

הבוטח בה' ישגב וַיְהִי רָעָב בָאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָם כִי כָבֵּד הָרָעָב בָאָרֶץ. (יב, י) ופי' הרמב"ן (שם) וז"ל: "ודע כי אברהם אבינו חטא

קרא עוד >>
fountain 788430 640
פרשת השבוע - תורת הביטחון
אורי עמרן

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם רְׁאוּבֵן אַל תִּשְׁפְׁכוּ דָּם הַשְׁלִּיכוּ אֹּתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶה אֲשֶר

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת ויחי

בטחון בעת צרהלִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'. (מט, יח) הנה לשון 'קווי – תקוה' הוא אחד מן עשר הלשונות של בטחון שהביא החובת הלבבות (סוף שער בטחון.) והוא

קרא עוד >>
hd wallpaper 5546457 640
פרשת השבוע - תורת הביטחון
אורי עמרן

תורת הביטחון – פרשת מקץ וחנוכה

בביאור עבודת ימי חנוכה וַיְהִי מִקֵּץ שְנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵּם וְהִנֵּה עֹמֵּד עַל הַיְאֹר. (מא, א) איתא במדרש (רבה פרשה פ"ט:) "ויהי מקץ שנתים ימים –

קרא עוד >>
sphinx 1175828 640
פרשת השבוע - תורת הביטחון
אורי עמרן

תורת הביטחון – פרשת וישב

האמנתי כי אדברוַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְבֵית אֲדֹנָיו הַמִצְרִי. (לט, ב) ופי' התרגום: "והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף והוה גבר מצלח והוה

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת וישלח

אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנווַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ וַיַחַץ אֶתהָ עָם אֲשֶר אִּתּוֹ וְאֶתהַ צֹאן וְאֶתהַבָקָר וְהַגְמַלִּים לִּשְנֵּי מַחֲנוֹת: (לב, ח) הנה דבר זה

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת ויצא

"עזרי מעם ה'"וַיֵּצֵּא יַעֲקֹב מִבְּאֵּר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָׁרָׁנָׁה. (כח, י) איתא במדרש (רבה ס"ח) ז"ל, "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, רבי פנחס בשם רבי הונא

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת וירא

"הכל יכול"וַתִּצְחַק שָׂרָׂה בְקִּרְבָׂהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִּי הָׂיְתָׂה לִּי עֶ דְנָׂה וַאדֹנִּי זָׂקֵן וגו'. הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂ בָׂר לַמּוֹעֵד אָׂשׁוּב אֵלֶיךָ כָׂעֵת חַיָׂה וּלְשָׂרָׂה בֵן. (יח,

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת חיי שרה

כל מה דעביד רחמנא לטב עבידוַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָׂה מֵּאָׂה שָׂנָׂה וְעֶשְרִּים שָׂנָׂה וְשֶבַע שָׂנִּים שְנֵּי חַיֵּי שָׂרָׂה. (כג, א) פי' רש"י וז"ל, "שני חיי שרה –

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת תולדות

בביאור עבודת התפילהוַיֶּעְתַר יִצְחָק לַה' לְנֹכַח אִשְתוֹ כִי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶּר לוֹ ה' וַתַהַר רִבְקָה אִשְתוֹ. (כה, כא) פי' רש"י: "ויעתר – הרבה והפציר בתפלה," עכ"ל.

קרא עוד >>

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

היי צדיק ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתף אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי