י״ז באייר תשפ״ד – 24/05/2024

   אבירות לב פלא יועץ

קדושים תהיו תפילין מהודרים הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל אבירות לב פלא יועץ  אבירות לב הוא צרך גדול לעבודת האל יתברך שמו, כי כמה דברים אדם עובר על דעת קונו מחמת רכות הלבב ומחמת רחמנות. וטוב איש יכלכל דבריו במשפט (תהלים קיג ה) על פי התורה ולא יסור מן הדבר אשר צותה […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי