י׳ בניסן תשפ״ד – 18/04/2024

למה להניח תפילין ?

כל הזמן שומעים על התפילין : ״יהודי לא יכול להיות יהודי בלי תפילין״, ״מצוות התפילין החשובה ביותר מכל מצוות העשה״, ״התפילין מחברים את האדם לקב״ה״, חב״ד הצדיקים כל הזמן רודפים אחרי יהודים בכל העולם להניח תפילין… ועוד..ועוד… אז מה הקטע? מה יש ב 2 הקופסאות האלו שהוא כל כך חשוב? אז דבר ראשון ניתן תשובה דתית כזו של החרדים – ״למה להניח תפילין אתם שואלים ? ככה! כי השם ציווה. נ ק ו ד ה .״

20231126 172608 scaled e1703151508898

או קיי, בוא נגלה לכם משהו, עם כל הרצון הטוב, לא תמיד זה עובד על היצר הרע… בשביל להצליח לנער אותו הרבה פעמים צריך עוד תבלינים וחיזוקים בשביל לגבור עליו. אז בשורות הבאות נביא כמה חיזוקים במעלת וחשיבות התפילין הקדושים כדי שיהיה לנו יותר קל לנער את היצר ואולי גם לתת לו נוק אאוט ולזכות להתחבר למשהו העצום הזה שנקרא תפילין. הדברים מובאים ממר״ן הרה״ג יצחק יוסף שליט״א, מנורת המאור ועוד…

השם יתברך ציווה אותנו בתורה הקדושה (דברים פרק ו׳ פסוק ח׳) ״וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך״ את התפילין מניחים על הראש כנגד המוח והמחשבות ועל היד כנגד הלב והרגשות כדי להשפיע קדושה על האדם ולחבר אותו למקור הרוחני של האור והטוב והוא הקדוש ברוך הוא. את התפילין מייצרים מעור של בהמה טהורה וזמן הייצור של הבתים יכול להגיע אפילו לשנה ויותר, ובייצור התפילין משתתפים הרבה מאוד בעלי מקצוע החל מהבורסקאי שמייבא את העורות ונותן להם עיבוד ראשוני, הבתים מאעכר שמכין את בתי התפילין, הצבעי שצובע את הבתים, סופר הסת"ם שכותב את הפרשיות, יצרן הקלף, יצרן הדיו, המשרטט, המתייג, המגיה של הפרשיות, יצרן הגידים, יצרן הרצועות, מכניס וסוגר פרשיות התפילין. בתפילין יש 4 פרשיות שבהם מוזכרת מצוות התפילין, אנחנו מניחים את התפילין בשביל לזכור שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים ובחר בנו מכל העמים, ושהוא אחד יחיד ומיוחד. להלן כמה חיזוקים למצוות התפילין היקרה :  

א. המצווה הקדושה והחשובה היא אחת משלושת המצוות שנאמר עליהם שהם אות-עדות לישראל שאנחנו בניו של הקב״ה, זה חזק, מצוות התפילין היא אחת מתוך 613 המצוות שיש לנו שהיא זו שמסמלת אותנו כעם של השם יתברך זו כבר סיבה טובה להתייחס למצווה הזו ביותר חשיבות ויראת כבוד ולהבין שטמון בה דברים נשגבים, וכן שלושת האותות שהם: אות שבת קודש, אות ברית המילה, ואות התפילין הקדושים. למדנו בתורה, שעל פי 2 עדים יקום דבר, וכל אחד מישראל צריך שיהיו לו 2 עדים, שמעידים עליו כל יום שהוא הבן של השם יתברך. ביום חול ברית המילה והתפילין, ובשבת יש את המילה ואת השבת קודש. ומלמד אותנו רבי יצחק אבוהב זצ״ל ששלושת המצוות האלה מישרות את האדם להשיג את מציאות השם!

ב.מצוות הנחת תפילין היא הגדולה ממצוות העשה שבתורה הקדושה, ומי שנזהר במצווה החשובה הזו, היא יכולה להכריע את הכף ביום הדין לכף זכות. יש במצווה הזו כזו עוצמה שהיא יכולה להיות הכרטיס כניסה לאדם לחיי נצחיות שלווים ומאושרים.

ג. שכר המקיים מצוות תפילין גדול מאוד, שמלבד שהקרן קיימת לו לעולם הבא, הוא אוכל פירותיה בעולם הזה, ובזכות המצווה מאריכים לאדם את ימיו ושנותיו. וכל מי שמתעטף בטלית ומניח תפילין וקורא קריאת שמע, ומתפלל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואין אש של גיהנום שולטת בו. ולא רק זה אלא כל עוונותיו נמחלין.

ד. אומר הרמב״ם זכותו תגן עלינו, בספר אהבה הלכות תפילין (פרק ד׳ כה׳) ״קדושת התפילין גדולה היא, שכל זמן שהתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו, וירא שמים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה״

ה. כל המקפיד להניח תפילין עליו נאמר בתורה הקדושה ״לא תיקח האם על הבנים״

ו. הרב יוסף צבי רימון שליט״א ״באמצעות התפילין אנחנו פועלים פעולת קדושה ישירה בגופינו ממש. החומר מתקדש לא רק מכוח הצד הרוחני הפועל עליו, אלא הוא עצמו מתקדש״

ז. אנחנו מניחים את התפילין על הראש כנגד המוח ועל היד כנגד הלב ואם אנחנו מתמידים בהנחת התפילין הם עוזרים לנו ליישב את המחשבות ואת הרגשות.

ח. מובא במנורת המאור (נר ג׳ כלל ג׳ חלק ה׳) ״הנחת התפילין היא עטרת ישראל ופארם, ועל כן היו מתפארים רבותינו הקדושים באומרם שלא הלכו 4 אמות בלא תפילין. וכבר אמרו על רב תלמידו של רבינו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שלא הלך ארבע אמות בלא תורה, ובלא ציצית, ובלא תפילין. ובזה היו מהדרין עצמן ומודים שבזה היו מאריכים ימים (כנזכר במסכת מגילה כח׳ ע״א, ומסכת תענית כ׳ ע״ב). וגם בזכות מצוות התפילין נכנסו לארץ ישראל, שאמרו (במסכת קידושין לז׳ ע״ב) נאמר בתורה ״והיה כי יביאך״ בפרשת תפילין (שמות יג׳ ד׳) למה נאמרה… אמר הקב״ה עשו מצווה שזו שבשבילה תיכנסו לארץ.

קדושים תהיו - תפילין ומוצרי סת"ם מהודרים
קדושים תהיו – תפילין ומוצרי סת"ם מהודרים

יש עוד הרבה מה לומר אבל נראה לי שאם נפנים את חשיבות הדברים שכבר ציינו, שהתפילין מקדשים אותנו ומרוממים אותנו מהגשמיות של העולם הזה, שהיא מקשרת אותנו אל הקב"ה, שזו מצווה עם כוח סגולי לאריכות ימים, שהיא מכרעת את הכף ביום הדין ועוד ועוד… זה מספיק כדי שנתאמץ קצת יותר ונניח את התפילין ברגשות רוממות והתרגשות שכן הם החפץ הגשמי העוצמתי ביותר שיכול להיות לנו אם נדע להעריך אותם כראוי.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי