כ״א באדר א׳ תשפ״ד – 29/02/2024

מצווה גדולה להיות בשמחה !

מצווה גדולה להיות בשמחה ! רב מתנה אמר מהכא, תחת אשר עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירה, ואימא דברי תורה דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב… (ערכין יא א) מי לא רוצה להיות שמח ? הרי שמחת חיים זו משאת ליבו של כל אחד. […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי