"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ"

י״ד בתשרי תשפ״ד – 28/09/2023

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

הינוקא – משולחן שלמה – מדוע סמוך המזבח ללשכת הגזית

עיונים ופנינים בפרשת השבוע מבית מדרשו ושיעוריו שלהגאון הינוקארבינו שלמה יהודה בארי שליט"א פרשת משפטים – מדוע סמוך המזבח ללשכת הגזית וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם (כא, א). כתב רש"י, למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. והוא מדברי הירושלמי מכות (פ"ב ה"ו) 'מנין שהיתה סנהדרין גדולה אצל המזבח, 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' (כ, כב), ומה כתיב

קרא עוד >>

הרב הינוקא – משולחן שלמה – פרשת תצווה

הרב הינוקא בגדי כהונה בתכלית היופי, לכוונתו של הכהן, ולחמדת לב הרואים והשומעים וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת (כח, ב). ביאר הרמב"ן שכדמות בגדי הכהונה היו לובשים המלכים בזמן התורה [כפי שהאריך בראיות מהפסוקים על כל בגד ובגד], וזהו 'לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת', כדי שיהיה נכבד ומפואר במלבושים אלו 1 [וכ"ה ברבינו בחיי]. וכן כתב בספר חידושי תלמיד הר"ן (פ' תצוה, עמ' רג),

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – שביעי של פסח

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' – שביעי של פסח משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ו שביעי של פסח 'ותעש לך שם כהיום הזה' – מדי שנה בשנה בזמן הזה הנביא נחמיה אומר (ט, ט-יא) 'ותרא את עני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף… ותעש לך שם כהיום הזה, והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך הים

קרא עוד >>
4 כוסות בפסח - קדושים תהיו

יסודות בעבודת ה' – פסח ד – הסיבה וארבע כוסות

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' פסח – ד' הסיבה וארבע כוסות משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ליל הסדר – ליל החירות ליל הסדר– סדר על כל השנה העבודה שכלל ישראל עושים בליל פסח, נקרא ליל הסדר, צדיקים אמרו רמז במה שנקרא כן, כי בזה עושים סדר לכל  השנה  כולה,  שכפי  מה  שאדם מתנהג בליל זה, ולפי מדריגתו בליל

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פסח ג' – קרבן פסח

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' פסח – ג' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ד משכו וקחו לכם לקיחת ושחיטת קרבן פסח כתוב בתורה  הק'  בפרשת  בא (שמות יב, א-ג) 'ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר. החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר, בעשור לחדש

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פסח ב' – אכילת מצה

קונטרס "יסודות בעבודת ה"' – פסח – ב' משיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א בעהמ"ח ספרי "תורת הקנינים" "תורת המצוה" ניסן תשע"ג מהות חג הפסח חג הפסח – חיזוק הקשר ביננו ובין השי"ת אמרו חכמינו ז"ל: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים." וידוע מספרי הקודש, כי כל האורות והשפעות שהיו בימים ההם, מתעוררים מחדש בזמן הזה מדי

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית   כט:). "משנכנס אדר מרבין בשמחה". מדברי הגמרא  נראה,  כי  ענין השמחה שייך לכל חודש אדר, וכן נראה מלשון הכתוב (אסתר ט, כב:) "והחודש  אשר  נהפך  להם  מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב." וראוי להתבונן מה העבודה הזאת, ובפרט  כעת  כאשר 

קרא עוד >>
Screen Shot 2020 08 18 at 10.40.35 PM
בית כנסת

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתף אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי