Search
Close this search box.
י״ז בתמוז תשפ״ד – 23/07/2024
Search
Close this search box.

נפילת אפים – פלא יועץ

               פלא יועץ – נפילת אפים הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל נפילת אפים נפילת אפים רבו מעלות המכון בה, כמובא בספר "דבש לפי" (מערכת נ, אות א) ויצא עתק בקצור, וזה לשונו, כתבו משם רבנו האר"י זכרונו לברכה, שהמכון בנפילת אפים זוכה למעלות רבות, אחת שנעשה כבריה […]

ימין – פלא יועץ

               פלא יועץ – ימין הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל ימין אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא טו ב) כל פניות שאדם פונה לא יהיו אלא לצד ימין. כגון כשלובש מנעליו, ינעל של ימין תחלה, וכשלובש מלבושו, ובפרט בערב שבת, יקח שני צדי המלבוש בצד ימין, ויקיף דרך […]

חברותא – פלא יועץ

חברותא פלא יועץ  הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל חברותא חברותא מה טובה, עד שאמרו (מבחר כ, יא ירושלמי הוריות פ"ג ה"א מאירי משלי יז יז): אדם בלא חבר כשמאל בלא ימין, רק שיהיה חבר טוב ירא אלקים וסר מרע. וכבר אמרו רבותינו ז"ל (יבמות סג א) סק דרגא בחר שושבינא. וטוב לגבר […]

ספר גדר עולם – בענין כיסוי הראש באישה | קדושים תהיו תפילין מהודרים

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל ר' אליעזר שטלמן הי"ו ספר גדר עולםעל חובת הצניעות בכללות ובפרט בענין כיסוי הראש באישה הנשואה מאת מרן רבינו החפץ חיים זצ"ל באדיבות ר' אליעזר שטלמן הי"ו מארגון קול הצניעות דף השערפרק ראשון – יבואר בו גודל האיסור מדינא לאשה לילך בפריעת ראש לשוקפרק שני – בו יבואר […]

הרב שניאור אשכנזי שליטא – זוגיות

maxresdefault 2

מהי אהבה אמיתית? איך אפשר לאהוב באמת ואיך אנו יודעים מתי זה אהבה מזויפת ואינה כנה? סדרת שיעורים בזוגיות קטע מתוך שיעורו של הרב שניאור אשכנזי שליט"א מתוך סדרת 'סיפורים ומשלים' של הרב שניאור אשכנזי לעוד סרטונים מרתקים: http://shneorashkenazi.com/

שיעורים בספר התניא – הרב עובדיה יוסף שליט"א

maxresdefault 3

שיעורים בספר התניא – הרב עובדיה יוסף שליט"א ערוץ שיעורי הרב עובדיה יוסף שליט"א (הנכד, בן הרב יעקב זצ"ל) בהלכה, פרשת שבוע וחסידות נא הירשמו כמנויים לערוץ. הרב עובדיה יוסף מכהן כראש כולל 'תפארת אוהל משה' בבית שמש וראש מכון 'מורשת יעקב חי יוסף'. לקבוצת הWhatsApp https://chat.whatsapp.com/FqqQ1jG5Tl30nhzvLkSy1Z להצטרפות לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני https://groups.io/g/ShioureyHaravOvadyaYosef לקבלת העלון […]

דרכי הפסיקה | קדושים תהיו תפילין מהודרים

maxresdefault 2

1 המחלוקת בישראל – הרב אריאל אלקובי שליט"א לאתר הרשמי של הכולל: http://www.kollelyadshaoul.com/ בכולל יד שאול נמסרים מידי שבוע שיעורים בהלכה לקראת סמיכה לרבנות. כמו כן נמסרים במסגרת ישיבת היכל אליהו שיעורים בנושא פרשת השבוע. במסגרת בית כנסת שמש ומגן נמסרים שיעורים בנושא דף יומי. ליצירת קשר עם הכולל ניתן לשלוח מייל ל[email protected]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי