Search
Close this search box.
י״ג בתמוז תשפ״ד – 19/07/2024
Search
Close this search box.
Getting your Trinity Audio player ready...

בחודש אלול צריך לעשות תשובה שהיא בחינת עשיית הדין למטה ועל ידי זה אין הדין נעשה למעלה.
גנזי ישראל: רש"י מפרש: "שופטים, דיינים הפוסקים את הדין", לרמז שהם מפסיקים את הדין למעלה.
ביאור דברי הטור שתיקנו לתקוע בשופר כל חודש אלול זכר למה שתקעו ישראל כשעלה משה בראש חודש אלול.
הקשר הפנימי בין מה שתקעו ישראל בחודש אלולכדי שלא יטעו בעבודה זרה למה שאנותוקעים לשם תשובה.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי