ח׳ בניסן תשפ״ד – 16/04/2024

אחות יקרה
באדיבות ארגון נפשנו

אחות יקרה,
אל נא תכעסי עלי
על שהערתי אותך משינה.
ראיתי שביתך עולה באש בעוד את נמה במיטה.
אף כי שנתך לך ערבה,
הכיצד אניחך לישון לתוך הלהבה?!
כל כך רצית להמשיך לנמנם
וראית שגם כל השאר ישנים
אז וודאי אין ממה לחשוש אם כולם נינוחים.
אבל, אחות יקרה,
השינה אמנם מתוקה
אך היקיצה תהא מרה
אם תמשיכי בתנומה
ולא תמלטי נפשך מהצרה.

אחות יקרה,
סליחה שרציתי לקיים את מצות בוראי
מצוות הוכח תוכיח,
סליחה שרציתי לקיים את מצות בוראי
לא תעמוד על דם רעך.
ישראל זה בזה ערבים
וגם בביתי נתערב העשן
סך הכל רציתי להצילך מן הכבשן
ולהציל את ביתך
לא בית ארעי בעולם חולף
כי אם את ביתך הנצחי שאיש לא יוכל לקחת ממך.
אז נכון שכרגע זה אולי לא נעים,
כשמישהו אותך מעז להשכים.
אך גם לי לא נעים כשעלי כועסים ואותי מבזים
רק משום שכך ציוונו אלוקים.

אשרייך אחותי,
את קוראת תהלים.
כולנו לזכותו של דוד מייחלים.
אך האם שמת לבך למשמעות המילים,
שכל כולן קודש קודשים,
או שמא בעלמא כמלומדה ממלמלים?
יהלמני צדיק חסד ויוכיחני
מבקש דוד, מנעמיהם לא יערבו לי
אבל אם יכני הצדיק ליישר דרכי
יערב לי ויחשב לחסד לי.
ועוד אמר דוד שהצנע תצניע
כי כל כבודה בת מלך פנימה
אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך
בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך
אם תהי צנועה בירכתי ביתך
אזי תשתבחי בבנים טובים סביב לשולחנך

אחות יקרה,
אינני חפצה לך להרע
לך ולי אותה תורה
ואנו תפילה להשראת השכינה
ומצפות לקירוב לגאולה
כי ה’ אלקיך מתהלך בקרב מחנך
להצילך ולתת אויבך לפניך
אך מהו התנאי להשראת השכינה?
והיה מחנך קדוש ולא יראה בך דבר ערוה
ואם חלילה לא תהיה צניעות וקדושה
ושב מאחריך מזהירה התורה

ומהו ערוות דבר אומרת הגמרא
בין היתר, שער באשה,
ומה החילוק בין שיערה לפאה?!
זועקים הפוסקים מדפי הגמרא.
בזאת לא לוקחים דוגמא מאחרות,
כדכתיב, לא תהיה אחרי רבים לרעות.
וכן, אומרת הגמרא, שוק באשה ערוה
ואיך מכסים דבר ערוה בגרב שקופה?
ואיך מועילה החצאית הקצרה?
האם בזה תימצא קדושה?
שקר החן והבל היופי
מחמאות על פריצות הן הן הדופי
אשה יראת ה’ היא תתהלל!
גם אם בחבר’ה זה לא מקובל
אך את זה מבקש מאיתנו השם
לאהוב האמת ומהשקר להתעלם.
אחות יקרה,המסר ברור
אל תעשי מזה כזה סיפור
אל תטי אזנך לעצת היצר להעביר שנותייך בשינה
בזכות נשים צדקניות נחיש הגאולה.

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי